Нашите услуги – проектиране, производство, програмиране, инженеринг

Фирма „Електрис” ЕООД изпълнява проекти „под ключ“, части „Електро“ и „Автоматизация“, в т.ч. проектиране, производство, програмиране, eлектроинсталация, супервизия, обучение, тестване и въвеждане в експлоатация на системи за управление на различни процеси, цехове и цели производствени линии в циментовата, стъкларска, бетонова промишленост, металургия и др. отрасли.

 • Инженеринг – разработване и предлагане на иновативни решения за индустриална процесна автоматизация и контролни системи;
 • Проектиране и управление на проекти – части “Електро” и “Автоматизация”;
 • Приложен Индустриален Софтуер – индустриално програмиране, базирано на системен и стандартен софтуер за програмируеми контролери (PLC) и SCADA системи на водещите световни лидери: Сименс, Шнайдер Електрик, Омрон и др.;
 • DCS автоматизирани системи – проектиране и изграждане на заводски управляващи мрежи (Industrial Ethernet, Profibus DP, Profibus PA, ASI and Modbus networks);
 • Оборудване на DCS системи – производство и доставка на пълната гама от управляващи табла (тип MCC, DMC, DIO, SCS), полеви устройства, сензори, трансмитери, изпълнителни елементи и други средства за автоматизация;
 • Електро табла за нисковолтови разпределителни инсталации 0.4 и 0.69 kV (LVD) – производство, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация;
 • Електромонтаж – доставка и изграждане на кабелни пътища, полагане, свързване и изпитания на силови, контролни и комуникационни кабели;
 • Тестване на системи и електрооборудване – сигнални и ротационни тестове, блокировки и настройка на системни параметри и автоматични регулиращи контури;
 • Обучение на персонала – обучение на операторски персонал и процесни специалисти за работа с автоматизираните системи;
 • Въвеждане в експлоатация на системите – тест „под товар“ и настройка на режимите на работа със системите;
 • Гаранционен сервиз и непрекъсната след гаранционна поддръжка.

Процесна автоматизация

Процесната автоматизация гарантира:

 • Стандартизиране на екраните при визуализацията на процесите чрез използуване на стандартни прозорци и анимации;
 • Създаване и настройка на контури за автоматично управление през операторската станция;
 • Проследяване и настройка на всички консуматори, цифрови и аналогови входове и изходи без необходимост от познания в програмирането;
 • Поддържане на обширна база данни (архивиране), многобройни графични екрани, лесни операторски настройки;
 • Архивиране на операторските действия и тези на персонала по поддръжка;
 • Диагностика на оборудването и самодиагностика на контролната система с детайлни алармени съобщения;
 • Защита на данните: защита срещу некоректна работа или неизправности в компютрите;
 • Многоклиентност: многобройни операторски станции в резервиран режим при обединена база данни;
 • Многобройни защитени с пароли нива на достъп;
 • Връзка на системата с по-горни йерархични нива – SAP, TIS и др.

Автоматизация на линия за производство на термопанели

Categories: Проекти|Tags: , |

Машина за производство на термопанели от пенопяна. Управлението е реализирано посредством контролер Siemens  S7 1200 и Панел  Siemens  TP700 Comfort Outdoor. Пълно програмиране на логиката за автоматизация, доставка и настройка на КИП апаратура и табло Ниско напрежение за управление и комутация. Системата включва: Цифрова логика за управление на процесите. Управление на подгряване и охлаждане на материал за шприцване. Управление

Автоматизация на машини за производство на каучукови изделия

Categories: Проекти|Tags: , , , |

Честотно управление на система за охлаждане на каучук. Управление на преса за вулканизация на каучукови изделия. Управлението е реализирано с  PLC Schneider HMISCU – панел с вграден контролер. Разширяване на функционалните възможности на шприц на каучукови изделия. Реализиран със Siemens Logo 8 Система за тестване и анализ на заготовки от каучук. Системата включва измерване на еластичността на каучукова заготовка

Автоматизация на поточна линия за производство на хляб

Categories: Проекти|Tags: , , |

Автоматизация на поточна линия за производство на хляб Съвместно със сервизния отдел на фирмата реализирахме управление на Част от поточна линия за производство на хляб. Реализирана е на базата на Siemens PLC s7 300 – 1 бр.  и честотни регулатори Sinamics S120C – 9 бр. Системата включва: Управление по скорост на Междинен Пруфер. Управление по скорост на оформяща секция.

Автоматизация на поточна линия за производство на Велпапе

Categories: Проекти|Tags: , , |

Автоматизация на поточна линия за производство на Велпапе Подмяна на контролер PANASONIC с нов Siemens S7 1200. Секция за подаване на хартия – СПЛАЙСЕР. Секцията е част от цялостна поточна линия за производство на Велпапе, която се управлява от контролер Siemens Simatic  S5 и централен диспечерски компютър. Управлението включва  цифрова логика , четене на енкодер и индукционни сензори за