В началото на 2005г. Електрис ЕООД получи статут на изключителен представител на италианската компания ISA test SRL – водещ производител на съвременни измервателни и тестови прибори за енергетиката. Електрис ЕООД предлага богата гама от уреди за измерване и тестване на голям обхват от контролирани параметри – релейни защити, трансдюсери, електромери, измервателни (токови и напреженови), силови трансформатори и др. в промишлените предприятия, подстанции (ниско, средно и високо напрежение), електрически централи, измервателни лаборатории (органи за контрол).