Електрис ЕООД е основана в края на 2004 година.

Основната  дейност на фирмата е внос, дистрибуция и търговия в областта на електротехниката, осветлението, енергетиката и автоматизацията, като стремежът ни е да предложим оптималното ценово съотношение на продуктите, необходими за цялостното изграждане на електроинсталации в жилищния, обществения и промишления сектори.

Електрис ЕООД предлага богата гама от уреди за измерване и тестване на голям обхват от контролирани параметри – релейни защити, трансдюсери, електромери, измервателни (токови и напреженови), силови трансформатори и др. в промишлените предприятия, подстанции (ниско, средно и високо напрежение), електрически централи, измервателни лаборатории (органи за контрол).

Стремежът на екипа ни е да предложи оптимално решение за всеки конкретен случай спрямо нуждите на клиента. В тази насока работят и нашите квалифицирани инженери от областта на проектирането на ел. инсталации, до параметрирането на контролери и средства за автоматизация. Гаранция за навременната доставка са богатата продуктова гама на склад, съобразена с ежедневните продажби и търсенето от страна на нашите клиенти.

За създадената организация на работа в дружеството и качественото обслужване на нашите партньори спомага и изградената “Системи за управление на качеството” ISO 9001:2015.

В резултат на дългогодишните ни усилия, Електрис ЕООД се утвърди като един от най-значимите дистрибутори на Сименс в областта на електроапаратурата ниско и средно напрежение, от автоматичните миниатюрни прекъсвачи до силовите трансформатори и уредите и средствата за автоматизация.

Нашите специалности

Електрооборудване 90
Автоматизация 95
Осветление 85
Геосинтетика 75

Нашият екип

Борис Зарев
Борис ЗаревУправител
инж. Красимира Трайкова
инж. Красимира ТрайковаДиректор продажби
Радослав Смилков
Радослав СмилковТърговски агент
Надежда Ценова
Надежда ЦеноваРъководител отдел
инж. Кирил Маринов
инж. Кирил МариновИнженер елелектрообзавеждане

Нашите клиенти