На 12 -13.03.2018 г се проведе практическо обучение на специалисти от ЧЕЗ Разпределение България АД за работа с мултифункционален уред за тестване на първично оборудване в разпределителни уредби на италианската фирма  ISA test SRL -водещ производител на съвременни измервателни и тестови прибори за енергетиката. Гост лектор бе г-н Andrej Sepcic – Regional Area Manager, който в рамките на два дни направи пълен курс на обучение по предварително зададена програма включваща демонстрационни тествания на:

  • силови транформатори – отчитане загуби на късо съединение, издържано напрежение и практически примери за тестване, коефициент на трансформация, активно съпротивление на намотки, загуби на празен ход
  • токови транформатори – коефициент на трансформация, поляритет (с използване на токов метод), крива на намагнитване (точка на коляното), активно съпротивление на намотки, издържано напрежение, поляритет на намотки и практически примери за тестове

На втория ден от обучението вниманието бе насочено към напреженовите трансформатори

Сред присъстващите бяха ел. техници, инженери и релейчици, които успяха да разширят знанията си за практиките на тестване за достигнане на по-високо ниво на експертност.На практика те имаха възможността да научат най-добрите техники за ефективно тестване на силови, токови и напреженови трансформатори, използвайки тестов уред STS 5000,софтуер и аксесоари на производителя ISA test SRL.

Аудиторията от млади специалисти бе заинтригувана, което бе видно и от множеството въпроси, които се задаваха.

Бяха направени и  презентазии от г-н Sepcic  и  на фирмите Старт Инженеринг АД,  ЦЕРБ АД, ТриЕл ООД, НЕОПЕТ ООД и др.  Темата бе представяне на устройство за изпитване на релейни защити  – тип DRTS 64 с демо реле, демонстриране на всички характеристики на уреда и практическа част на която в рамките на 2 часа присъстващите успяха задълбочено да се запознаят с функционалните характеристики на уреда.

Като цяло обучението бе доста успешно, тъй като бяха представени и нововъведенията в продуктовата гама на ISA, които предизвикаха и голям интерес сред присъстващите.