Описание

Изтегли каталог SIRIUS Product News

SIRIUS модулна система -Монтаж и обслужване: Редуцирани разходи за окабеляване и избягване на грешки – с максимум свобода

• Пускатели:  Лесна реализация със стандартни устройства до 250 kW / 400 V

• Модулност: Компонентите са съвместими и могат да се комбинират

• Варианти и размери: Ефективност и универсалност със 7 компактни размера
• Аксесоари: Минимални различия с интегрираните аксесоари
• Сглобяване: Бърз пуск в експлоатация, кратко време за настройка, лесно окабеляване
• Монтаж: Безопасен монтаж с пружинна или винтова система за връзка
• Пружинна връзка: Бързо и безопасно свързване, устойчивост на вибрации
• Редуцирано окабеляване: Значително намален брой на връзките благодарение на щепселната система и IO-Link или AS-interface.

Контрол на приложението: Повишена надеждност и работоспособност на системата
• Поддръжка: Изключително дълъг период на експлоатация, лесна поддръжка и надеждност

• Мониторинг на приложението: Удобна интеграция в устройството благодарение на токовото реле

Връзка към управленско ниво: Оптимална интеграция в средата за автоматизация
• Комуникация: Възможно е стандартно свързване чрез AS-interface, IO-Link и Profibus DP

Планиране и конфигуриране: Улеснено планиране и документиране на системата

• Проектиране: Лесно и бързо благодарение на детайлни CАx данни
• Услуги: Кратки срокове на доставка и за резервни части благодарение на международна логистичнамрежа
• Околна среда: Съобразени с околната среда производство и материали, възможност за рециклиране
• Конструкция: Изчистена и ергономична, наградена с iF Product Design Award
• Конфигуратор: За лесен избор на продукти, вкл. аксесоари

• Приложимост в целия свят: Благодарение на разнообразни серификати за съответствие

Много повече от обикновени прекъсвачи: SIRIUS 3RV моторни защити
Моторните защити SIRIUS 3RV (MSP) са компактни, ограничаващи тока прекъсвачи. Те гарантират безопасно и надеждно изключване при късо съединение и защитават устройствата и съоръженията от претоварване. Освен това те са подходящи за пускатели с оперативно превключване на ниска оперативна честота и безопасно изключване на обекта или системата от мрежата, когато се извършва сервизна поддръжка или се правят модификации. Защитите SIRIUS 3VL са автоматични прекъсвачи в лят корпус, подходящи за приложения над
100А. В пускови комбинации те предпазват двигателите и съоръженията от късо съединение и претоварване.

Стабилни и надеждни: SIRIUS 3RT контактори
Благодарение на изключителната си стабилност и оптимална надеждност на контактните системи, нашите контактори са сигурни устройства за
превключване. Освен това, компактните електрически табла могат да се насищат с множество близко разположени устройствата. Причината за това е, че помощните контактни блокове и аксесоарите за мониторинг и защита се монтират в контура на корпуса на контактора. Това  улеснява разширяването на системата и спестява значително място в електрическото табло. При контактори с размери S00 и S0 помощните контакти са стандартно интегрирани в корпуса.

Сигурна защита когато нещата загрубеят: SIRIUS 3RU и 3RB релета за претоварване
Релетата от гамата SIRIUS, налични в термични или полупроводникови варианти, предпазват товарите, свързани към главната верига, от претоварване като функция на тока, и също така предпазват комутационните и защитни устройства в съответната пускова комбинация. Полупроводниковите релета SIRIUS 3RB2 гарантират защита на двигателя и съоръжението в обхвата 0.1-630 А. Благодарение на широкия диапазон на настройка, обхватът на тока се покрива с минимален брой варианти на релетата.

Плавен пуск: SIRIUS 3RW софтстартери
Софтстартерите SIRIUS 3RW осигуряват плавен пуск на стандартни и високоефективни двигатели. Могат да се използват в множество приложения, за да се възползвате от предимствата на плавното стартиране за улеснена и ефективна реализация на оптимални машинни концепции. Компактните софтстартери 3RW30 с двуфазно управление, спестяват място и служат за ефективен плавен пуск до 55 kW (400V). Стандартните софтстартери 3RW40 допълнително предлага плавно спиране, както и интегрирани функции за защита на устройството и двигателя, благодарение на което релето за претоварване става излишно. Налични са версии до 55 kW (400V): термисторна моторна защита 400-600 V.