Описание

Изтегли каталог

Мултифункционално реле за време CRM-91H, CRM-93H

Предимства:
– 1-модул, монтаж на DIN-релса
– Универално захранващо напрежение:  AC/DC 12-240V
– 10 функции:
5 времеви функции, контролирани чрез захранващото напрежение
4 времеви функции контролирани чрез входящ сигнал
1 функция тригерно реле
– Времева скала 0.1 s – 10 дни, разделена на 10 периода
-Лесно задаване на функциите и времето чрез ротационен превключвател
-Изходен контакт:
CRM-91H1x16A превключващ контакт
CRM-93H 3x8A превключващ контакт
-Индикация на изхода: мултифинкционален червен LED индикатор, мигащ при определено състояние

Реле за време CRM-2H

Предимства:
– 1-модул, монтаж на DIN-релса
– Универсално захранващо напрежение:  AC/DC 12-240V
–  2 времеви функции:
цикъл, започващ с импулс
цикъл, започващ с пауза
–  Избор на функция чрез външна проводникова връзка на контролен вход “S”
– Времева скала 0.1 s – 100 дни, разделена на 10 периода
– Приблизително задаване на времето чрез ротационен превключвател
– Изходен контакт: 1x 16 A превключващ контакт
– Индикация на изхода: мултифинкционален червен LED индикатор

Стълбищен автомат CRM-4

Предимства:
– 1-модул, монтаж на DIN-релса
– Захранващо напрежение: AC 230V
– Функция времезакъснение – защита срещу блокиране на контролния бутон
– Времеви обхват: 0,5 – 10 мин.
– Работа на прекъсвача:
AUTO-нормално функциониране според зададеното време
OFF-постоянно изключен (напр. обслужване на осветлението)
ON-постоянно включен
– Задаване на времето чрез потенциометър
– Изходен контакт на релето 16 A: товар до 4000 VA / AC1