Описание

DRTS 66 – Най-новото поколение оборудване за изпитване на релейни защити, електромери, трансдюсери и измерватели на качеството на енергията

Изтеглете каталог

Тази усъвършенствана система за изпитване и електроенергийна система-симулатор е предназначена да задоволи всички нужди, свързани с въвеждане в експлоатация и поддържане на подстанции, тестване на релейни защити, електромери, трансдюсери и измерватели на качеството на енергията.
Основни функции:

Manual control with color display
Simultaneously available: 6 Current and 6 Voltage plus 1 battery simulator outputs
High current outputs : 6 x 32 A, 3 x 64 A,1 x 128 A
High power outputs: 6 x 430 VA, 3 x 860 VA, 1 x 1000 VA
Voltage outputs: 6 x 300V at 100 VA
High accuracy outputs: better than 0.05%
IEC 61850 protocol interface
USB and Ethernet interface
Pen drive interface
End to end test with GPS or IRIG-B
Advanced testing and data management software TDMS
Complete library of relays from the major manufacturers.