Описание

Честотомери тип CA32, CA37 и CA39 са предназначени за измерване на честотата на напрежението в електрическите мрежи с променлив ток.

– входно напрежение: U = 60V … 690V,
– клас на точност: 0.2 за измерване обхвати: 48 … 52Hz, 58 … 62Hz, 140 … 160Hz, 180 … 220Hz, 380 … 420Hz,
– клас на точност 0.5 за измерване обхвати: 45 … 55Hz, 45 … 65Hz, 55 … 65Hz, 360Hz … 440.

Размери на корпуса:

72 х 72 х 65mm (CA37),
96 х 96 х 65mm (CA39),
144 х 144 х 68mm (CA32).

Изтегли каталог честотомери