Описание

Измервателните уреди FA39 и FA32 се използват за измерване на ъгъла на дефазиране между напрежението и тока в еднофазни или трифазни мрежи.

В трифазни системи с небалансирано натоварване се изисква да използват три уреда, по един уред за всяка фаза.

– входно напрежение за захранване на еднофазни: U = 60V … 400V,
– входното напрежение на трифазна симетрична мрежа: U = 100V … 500V,
– входен ток е: I = 1A или 5A, директно или с токов трансформатор,
– клас на точност: 0.2 за измервани обхвати: 48 … 52 Hz, 58 … 62 Hz, 140 … 160 Hz, 180 … 220 Hz, 380 … 420 Hz,
– клас на точност: 0.5 за измервани обхвати: 45 … 55 Hz, 45 … 65 Hz, 55 … 65 Hz, 360 … 440 Hz,
– клас на точност 1.5.

Размери на корпуса:

96 х 96 х 65mm (FA39),
144 х 144 х 68mm (FA32).

Изтегли каталог Уреди за измерване фактор на мощността