Описание

Амперметри и волтметри тип MA16, MA17, MA19 и MA12 са предназначени за измерване на постоянно напрежение и постоянен ток, или други величини, преобразувани в постояннотоков сигнал.

– обхват на измерване: I = 40μA … 25А, U = 60mV … 1000V,
– измервателен обхват на шунта: I = 1A … 15kA,
– клас на точност 1.5,
– възможна подсветка на скалата.

Размери на корпуса:
48 х 48 х 58mm (MA16),
72 х 72 х 65mm (MA17),
96 х 96 х 65mm (MA19),
144 х 144 х 68mm (MA12).

Изтегли каталог амперметри и волтметри за постоянен ток