Описание

Волтметри тип EP27 и ЕР29 са предназначени за измерване на напрежение в променливо токови мрежи.

На предния панел има превключвател на напрежението. Тези волтметри се използват по-специално за измерване на напрежение в системите за защита на електрически машини.

– обхват на измерване: U = до 500V,
– обхвата на измерване с трансформатор: U = х / 100V или х / 110V,
– клас на точност 1.5.

Размери на корпуса:
72 х 72 х 65mm (тип EP27)
96 х 96 х 65mm (тип EP29)

Изтегли каталог волтметри за променлив ток с change-over switch