Описание

Амперметри и волтметри тип EA16, EA17, EA19 и EA12 предназначени за измерване на променливо напрежение и променлив ток.

– обхват на измерване: I = 100 mA … 100A, U = 6V … 1kV,
– измерване с трансформатор: I = 1A … 10kA, U = 4kV … 250kV,
– клас на точност 1.5,
– сменяема скала,
– възможна подсветка

Размери на корпуса:

48 х 48 х 58mm (EA16),
72 х 72 х 65mm (EA17),
96 х 96 х 65mm (EA19),
144 х 144 х 68mm (EA12).

Изтегли каталог амперметри и волтметри за променлив ток