Автоматизация на машини за производство на каучукови изделия

Честотно управление на система за охлаждане на каучук. Управление на преса за вулканизация на каучукови изделия. Управлението е реализирано с  PLC Schneider HMISCU – панел с вграден контролер. Разширяване на функционалните възможности на шприц на каучукови изделия. Реализиран със Siemens Logo 8 Система за тестване и анализ на заготовки от каучук. Системата включва измерване на