Продуктовият обхват на системите предпазители включва сериите от предпазители ниско напрежение за защита на разпределителни и промишлени мрежи, както и основи за тях, хоризонтални и вертикални разединители, основи, клеми за неутралата, дръжки за предпазители, предпазители за полупроводници защита и техните основи, както и предпазители средно напрежение.