Електрис ЕООД Тел.: 02 / 920 22 85 Факс: 02 / 822 36 90|sales@electris.biz

Разединители за цилиндрични вложки

///Разединители за цилиндрични вложки

Разединител-предпазители за цилиндрични вложки 10×38, 14×51, 22×58

Разединител за цилиндрични вложки размер  22×127, 20×127

OPV разединител-предпазител са предназначени за PV10, 14 и 22 цилиндрични предпазители.Те са предназначени за безопасно включване и изключване при свръхтокове до 1,5 пъти номиналния ток. Разединител-предпазителите могат да бъдат допълнително оборудвани със светлинна индикация.
Разединителите OPT22, OPT20 са предназначени за размер цилиндрични предпазители 22 х 127 (PT22), възможно е 20 х 127, които са подходящи за защита на постояннотоков вериги до 1000 V d.c и на a.c. вериги 1500 V А.С., например за вериги на тролейбуси и трамваи.

OPVP разединител-предпазители

OPT разединители

OPVF държачи

OPVP10 разединител-предпазители за цилиндрични вложки размер предпазител връзки 10 х 38

OPVP14 разединител-предпазители за цилиндрични вложки размер 14×51

OPVP22 разединител-предпазители за цилиндрични вложки размер 22×58

OPT22 разединител-предпазители за цилиндрични вложки размер 22×127

OPT20 разединител-предпазители за цилиндрични вложки размер 20×127