Електрис ЕООД Тел.: 02 / 920 22 85 Факс: 02 / 822 36 90|sales@electris.biz

Товарови прекъсвачи – Модулните товарови прекъсвачи се използват като главни разединители в разпределителните табла или като шалтери за индивидуални токови кръгове. Варианти от 16 до 125А

Модулни устройства за управление – Модулни превключватели , бутони, светлинни индикатори, звънци и трансформатори за управление на товари.

Модулни устройства за контрол – Апаратура за контрол, в комбинация с бутони и превключватели за изграждането на автоматизирани системи.

RF безжична система – Апаратура за управление и контрол, в комбинация с бутони и превключватели за изграждането на автоматизирани системи

Модулни контактори – Модулни контактори се използват за инсталации в жилища, търговски помещения, хотели, болници, търговски и спортни центрове, производствени халета, складове и др.

Индустриални релета – Релета с общо приложение, отличаващи се висока надеждност и функционалност.