Електрис ЕООД Тел.: 02 / 920 22 85 Факс: 02 / 822 36 90|sales@electris.biz

ETIBREAK Автоматични и товарови прекъсвачи

Прекъсвачи лят корпус с намалена изключвателна способност – Автоматични прекъсвачи с намалена изключвателна способност и минимални възможности за настройка

Прекъсвачи НН лят корпус – Автоматични прекъсвачи с лят корпус от 125 до 1600А с възможност за настройка

Прекъсвачи НН лят корпус с дефектнотокова защита – Комбинирана защита от претоварване, късо съединение и ток на утечка в един автомат до 250А