ETI осигурява високо качество и цялостни решения за защита на електрическите инсталации в сгради. Доставяме всички видове тип D, D0 и C предпазители, както и различни видове дефектнотокови защити от АSTI група.