Честотно управление на система за охлаждане на каучук.

Управление на преса за вулканизация на каучукови изделия. Управлението е реализирано с  PLC Schneider HMISCU – панел с вграден контролер.

Разширяване на функционалните възможности на шприц на каучукови изделия. Реализиран със Siemens Logo 8

Система за тестване и анализ на заготовки от каучук.

Системата включва измерване на еластичността на каучукова заготовка при процес на вулканизация. Реализирана е с PLC WAGO 750-880