Автоматизация на поточна линия за производство на Велпапе

Подмяна на контролер PANASONIC с нов Siemens S7 1200. Секция за подаване на хартия – СПЛАЙСЕР. Секцията е част от цялостна поточна линия за производство на Велпапе, която се управлява от контролер Siemens Simatic  S5 и централен диспечерски компютър.

Управлението включва  цифрова логика , четене на енкодер и индукционни сензори за определяне на скоростта на въртене на 3 вала ( 1 главен и 2 подчинени) .

Посредством аналогово задание на спирачно усилие се постига синхронизация на скоростите на подчинените валове спрямо главния.

Въведено е допълнително аналогово задание за минимално усилие и корекция.

Допълнителни корекции на работата, както и мониторинг се извършват и дистанционно, посредством облачна технология за отдалечен достъп на контролера S7 1200.