No: Поръчков код Наименование Мярка Количество Ед.цена, лв без ДДС
1 VPS50 271111000 Измерител на мрежови параметри 3ph3w/3ph4w network, input 3×230/400V and 1/5A, supply 100…250 V a.c./d.c., RS485 Modbus, 1 puls/alarm output, 2 analog outputs 4-20mA бр. 1 407.30
2 VPS50 271100000 Измерител на мрежови параметри 3ph3w/3ph4w network, input 3×230/400V and 1/5A, supply 100…250 V a.c./d.c., RS485 Modbus, without puls/alarm output, without analog output. бр. 1 386.77
3 VPS34 281110000 Измерител на мрежови параметри 3ph3w/3ph4w network, input 3×239,6/415V and 1/5A, supply 60…300 V a.c./d.c., RS485 Modbus, without puls/alarm output бр. 1 222.47
4 VPS33 281110000 Измерител на мрежови параметри 3ph3w/3ph4w network, input 3×239,6/415V and 1/5A, supply 60…300 V a.c./d.c., RS485 Modbus, without puls/alarm output бр. 1 190.43
5 VPS11 21221000 Измерител на мрежови параметри 3 lines 4 digits display, 3ph3w/3ph4w network, input 3×290/500V and 1/5A, supply 40…300 V a.c./d.c., 1 relay output (alarm) бр. 1 83.17
6 VPS10 2110000 Измерител на мрежови параметри 3 lines 3 digits display, 3ph3w/3ph4w, input 3×290/500V and 1/5 A, supply 40…300 V a.c./d.c., without alarm output бр. 1 73.93
7 VMC20 1126200000 Цифров измерител 1ph network, cl. 0,5, input 600V, supply 40…300 V a.c./d.c., 48×96 бр. 1 46.00
8 VMC20 1112200000 Цифров измерител 1ph network, cl. 0,5, input 5A, supply 40…300 V a.c./d.c., 48×96 бр. 1 46.00
9 VMC20 1229200000 Цифров измерител 3ph3w/3ph4w network, cl. 0,5, input 3×239,6/415V, supply 40…300 V a.c./d.c., 48×96 бр. 1 69.00
10 VMC20 1212200000 Цифров измерител 3ph3w/3ph4w network, cl. 0,5, input 3x 5A, supply 40…300 V a.c./d.c., 48×96 бр. 1 69.00
11 VTR10 10212000 Преобразувател input 0-5A a.c., output 0-20mA, supply 40…300 V a.c./d.c. бр. 1 109.05
12 VTR10 10213000 Преобразувател input 0-5A a.c., output 4-20mA, supply 40…300 V a.c./d.c. бр. 1 109.05
13 VTR10 21613000 Преобразувател input 0-500V a.c., output 4-20mA, supply 40…300 V a.c./d.c. бр. 1 109.05
14 VTR05 1431000 Разделител input 0-10V, output 0-10V, supply 60-300 V a.c./d.c. бр. 1 88.71
15 VTR05 0111000 Разделител input 0-20mA, output 0-20mA, supply 60-300 V a.c./d.c. бр. 1 88.71
16 Аналогов измерител 72×72, x/2x,

x/5A

бр. 1 19.25
17 Аналогов измерител 72×72, 0-500V бр. 1 19.65
18 Аналогов измерител 96×96, x/2x, x/5A бр. 1 20.64
19 Аналогов измерител 96×96, 0-500V бр. 1 20.64
20 20-064-00-000* Скала за аналогов измерител бр. 1 2.58
21 20-064-00-000* Скала за аналогов измерител бр. 1 2.77
22 ND10 22000E0 Мултиметър 3-фазен, LED – 2:вход x/5A; 2:3×230/400V, Lumel бр 1 134.00
23 ND10 22100E0 Мултиметър 3-фазен, LED – 2:вход x/5A; 2:3×230/400V; RS485 интерфейс, Lumel бр 1 163.00