Описание

ULTRA QUICK бързодействащи предпазители

ЕТИ бързодействащи предпазители за полупроводникова защита ULTRA QUICK са оптимално решение за защита на силови полупроводници, като диоди, тиристори и други силови полупроводници в постояннотокови и променливотокови приложения като AC / DC, DC / AC, DC / DC преобразуватели и честотни преобразуватели.

Каталогът съдържа ETI пълна гама продукти бързодействащи предпазители за система D0 – GR, система D – GR, система C – AR, система BS – AR, система NV / NH – AR / GR (50 кА), AR, GR, GS и аксесоари.

Изтегли каталог