Описание

Изтегли каталог

Дефектнотокови защити RCCB се предлага в 2 или 4 полюсен вариант  с номинален остатъчен ток от 30mA и до 500 mA тип A, AC, S и K

Приложение – Дефектнотоковите защити EFI осигуряват защита срещу непряк контакт с части под напрежение, защита от остатъчно напрежение по заземените части, породено от дефект в електрическата инсталация, както и защита срещу директен контакт с части под напрежение при I∆30mA. Дефектнотоковите защити могат да се използват при системи TN-S, TN-C , T T и IT или с други думи за всички системи, при които нулевият проводник и защитният проводник са отделени (VDE 0100 Teil 410).

Видове – Програмата ни обединява дефектнотокови защити, чувствителни към остатъчния променлив ток (тип АС) и дефектно-токови защити, чувствителни към променлив и пулсиращ прав ток.

Дефектнотокови защити с интегрирана защита от претоварване

Предимства на дефектнотоковите защити с интегрирана защита от претоварване

Устройство за защита, обединяващо характеристиките на автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита, като функционалността зависи от линейното напрежение

  •     Индикация за състоянието на контактите
  •     Нов метод за монтаж на DIN шина, позволяващ лесна замяна
  •     Възможност за пломбиране
  •     RCBO в корпус на 1-модул

Дефектнотокови защити с интегрирана защита от претоварване KZS

KZS е устройство за защита обединяващо характреристиките на автоматичен прекъсвач и дефектнотокова защита и е функционално независим от линейното напрежение. Употребява се основно при електрически вериги с високи изисквания  по отношение на защитата от случаен допир, като например вериги на преносими съоръжения, в детски градини, училища, болници и др.Предимства:

Обединява характеристиките на автоматчен  прекъсвач и дефектнотокова защита

  • Осигурява пълна защита на инсталацията и  хората
  • Функционално независим от линейното  напрежение
  • Позволява употреба, когато е необходимо  да се спести пространство
  • Високата чуствителност позволява защита  както при пряк така и при непряк контакт
  • Широка гама от разновидности от тип A / AC  и B / C  характеристики, отговарящи на най-използваните приложения.