Описание

Изтегли каталог P52U06 предпазители за полупроводникова защита до 690V AC (с болтово присъединяване)