Описание

Изтегли каталог P51V06 предпазители за полупроводникова защита до 690V AC (ножови контакти)