Описание

Изтегли каталог P50U10 предпазители за полупроводникова защита до 1000V AC (с болтово присъединяване)