Описание

Трансдюсер /преобразувател/ P20Z е определен да непрекъснато преобразуване на RMS текущата стойност или променливо напрежение без постоянен компонент в стандартен постояннотоков ток или постояннотоков напрежение на сигнала.

Сигналът на датчиците изход е галванично изолиран от входния сигнал и захранването.

Устройството отговаря на изискванията на категория III инсталация за продуктите, предназначени за промишлено приложение.

Характеристика:

Вход: 0 … 60/100/150/250/400/500/600 V А.С., 0 … 1/5 А А.С.,
изход: 0/4 … 20 ma, 0 … 10V.

Изтегли каталог p20z