Описание

ND10 измерител на мрежови параметри

ND10 измерител на мрежови параметри се отличава с точност на измерване, четлив осветен LCD дисплей и атрактивна цена.

Устройството отговаря на изискванията на III  категория инсталация на продуктите, предназначени за промишлено приложение – вижте видео представяне:


Характеристики на уреда 
ND10  :

измерване на:

  • основни силови мрежови параметри в 4 линейни балансирани и небалансирани системи,
  • THD фактори за ток и напрежение,
  • 2 алармени изхода,
  • 1 импулсен изход за активна енергия,
  • RS485 интерфейс изход с MODBUS протокол (опция),
  • степен на защита на лицевия панел IP65
  • LCD дисплей 3.5″

Изтегли каталог ND10