Описание

Мрежовите анализатори N10 и N10A са предназначени за измерване:

– параметри на 3-фазна или 4-фазна, балансирана или небалансирана електрическата мрежа с едновременно показване на текущите стойности,
– хармоници до 25 за токове и напрежения,
– THD фактор

Вход: програмируем – 100V, 400V, 1A, 5A АС,
изходи:
3 релейни изхода и 1 аналогов изход (тип N10),
1 релеен изход и 3 аналогови изхода (+/-) (тип N10A),
RS485 интерфейс – MODBUS протокол,
1 пасивен импулсен изход,
Захранващо напрежение: 85 … 253 V DC или AC, 40 … 400Hz,
Дисплей – 4 х 4 LED цифри 10mm височина, червен или зелен цвят

Изтегли каталог N10 N10A анализатор на мрежови параметри