Описание

Изтегли каталог

Катодни отводители

Катодните отводители ETITEC са предназначени за защита на електрическите инсталации и съоръжения от вълни на пренапрежение, които могат да се появят вследствие на атмосферни разряди с високо напрежение – мълнии и пренапрежение при превключване на захранващата линия.

Основната част на катодния отводител представлява ZnO нелинеен варистор. Главната му особеност е нелинейната характеристика на съпротивлението, която силно зависи от приложеното напрежение върху клемите.

Всички катодни отводители са с модулна конструкция, като специфична особеност е заменяемостта на варистора и визуалната сигнализация за термична авария в него. Сигнализацията се осъществява чрез червен индикатор /флагче/, което се появява при възникване на авария.

Моделите с маркировка RC са оборудвани с допълнителни контакти за сигнализация.

Катодни отводители ETITEC група A

Група A включва катодни отводители за външен монтаж. Защитата от пренапрежение, която те осигуряват е в съответствие с VDE клас С. Тази защита кореспондира с категория II съгласно IЕС.

Осигурена е защита на захранващите линии, като има възможност за разреждане на високо-импулсен ток. В случай на трайна повреда на катодния отводител, се активира термична защита.

Защитният елемент прекъсва веригата и се появява индикатор, който сигнализира за настъпилата авария в устройството (тип А). След активиране на разединителното устройство заземяващият проводник е видимо отделен (тип AQ).

Катодни отводители ETITEC група B+C

ETITEC B е катоден отводител за вътрешен монтаж. Защитата срещу вълни на пренапрежение, осъществявана от катодните отводители група В е в съответствие с VDE клас В, С. Тази защита кореспондира с категория І, ІІ по IEC. Като първо ниво на защита се осигурява защита на главните разпределителни табла срещу мълнии, частични директни и индиректни атмосферни разряди и индуцирани вълни на пренапрежение. В случай на трайна повреда на арестора, се активира термична защита, която сигнализира за настъпилата авария. В последствие трябва да бъде заменен само варистора.

Основният корпус остава фиксиран на горната DIN-релса. ETITEC B 230/100G е катоден отводител за защита срещу частични директни и индиректни атмосферни разряди. Употребява се като галванична преграда между N-PE проводника в TT системи.

Катодни отводители ETITEC група C

ETITEC C е катоден отводител за вътрешен монтаж. Защитата срещу пренапрежение, осъществявана от катодни отводители група C е в съответствие с VDE клас С . Тази защита кореспондира с категория ІІ по IEC. Като второ ниво на защита се осигурева защита на подразпределителните табла срещу вълни на пренапрежение в резултат от мълнии. В случай на трайна повреда на арестора, се активира термична защита, която сигнализира за настъпилата авария. ETITEC C 255/20 G е катоден отводител с газоразрядна тръба за защита срещу индиректни удари от мълнии. Използва се като галванична преграда между N-PE проводници в системи T T.

*Забележка: Първата цифра от обозначението 1+0, 2+0, 3+1, и т.н. показва броя на варисторите. Втората цифра обозначава наличието на газоразредна тръба: ако е 0 – няма, в противен случай има.

Катодни отводители ETITEC група D

ETITEC D е катоден отводител за скрит монтаж. Защитата срещу пренапрежение, осъществявана от катодни отводители група D е в съответствие с VDE клас D. Тази защита кореспондира с категория ІІІ от ІЕС. Защитата трябва да бъде монтирана непосредствено преди защитавания товар. Това е защита срещу индиректното влияние на мълнии върху електрическата мрежа. В случай на трайна повреда на катодния отводител, се активира термична защита, която сигнализира за настъпилата авария. В последствие трябва да бъде заменен само варисторът. Основният корпус остава фиксиран на горната DIN-релса.