Описание

Изтегли каталог

Високоволтови предпазители VV с висока изключвателна способност

Новата продуктова линия на ETI – високоволтови предпазители тип VV THERMO е предназначена за защита на електропревключващи, комутационни устройства и друго оборудване (силови трансформатори, въздушни и кабелни линии, разпределителни устройства и др.) срещу термичните и динамични последствия, причинени от ток на късо съединение или претоварване. Времетоковите характеристики са в съответствие със стандарт IEC 60282-1, част 3.3.3. Поддържащ предпазител (Предпазителите за токово ограничение, при определени условия на работа и употреба, прекъсват всички токове от номинален максимален до номинален минимален ток).
Подходящи са за монтаж в:
• вътрешни и външни разпределителни уредби
• комутационни устройства с елегаз изолация (SF6)
• специфични условия на обслужване (различни от нормалните условия, описани в част 2.1. на стандарт
EC 60282-1)
Основни характеристики на високоволтовите предпазители ETI:
• Ниско температурно повишение поради ниската загуба на мощност
•Висока изключвателна способност 50 kA
•Сила на изключващия бутон: 80 N и 120 N (с вграден температурен ограничител) и 50 N (без термозащита)
•Надеждна уплътнителна система срещу проникване на влага
•Устойчивост на стареене
•Ниско напрежение на превключване
• По заявка могат да бъдат произведени високоволтови предпазители с нестандартни размери
Стандарти
Предпазителите със стопяеми вложки ETI VV (Средно напрежение) са в съответствие със следните стандарти:
•IEC 60282-1, пето издание 01/2002 “Предпазители за токово ограничение” – изпитани от CESI Mилано (Италия)
• DIN 43625 “Високоволтови предпазители, номинално напрежение от 3.6kV до 36 кV (предпазители със стопяеми вложки)”
• VDE 0670 Част 402 / IEC 60787 “Избор на предпазители за токово ограничение при трансформаторни уредби”
• VDE 0670 Част 401 /IEC 60644 “Изисквания за високоволтови предпазители със стопяеми вложки за приложение във вериги с двигатели”
•IEC 60549 “Високоволтови предпазители за външна защита на мощностни кондензатори”

Конструкция
Високоволтовите предпазители ETI са проектирани така, че да осигуряват и поддържат стабилни и надеждни характеристики. Глазираните порцеланови корпуси (произведени в собствената фабрика за керамика на ETI) са изключително устойчиви на механични и термични влияния.
Галванично защитените контактни капачки от електролитна мед са с никелово, или по заявка на клиента – със сребърно покритие. Контактните капачки са валцовани чрез технология на пресоване в жлеба на керамичните цеви. Здравината на връзката е осигурена чрез специална спойка, устойчива на стареене и висока температура.
Дизайнът и методът на производство на стопяемите елементи осигуряват прецизни и стабилни времетокови характеристики. Стопяемите
елементи са увити около керамичен носач и електрически запоени върху специални медни шини.
Вътрешността на керамичния корпус е запълнена с кварцов пясък с прецизно определени гранули и химичен състав.
Пясъкът гарантира добра и надеждна гасимост на електрическата дъга. Важен елемент в конструкцията на високоволтовите предпазители със
стопяема вложка е системата на изключвателния механизъм.
Част от тази система е сензорът за температура, който реагира в случай на повишаване на температурата на стопяемата вложка, породено от различни причини.
Температурата за реакция е зададена на 120°C. Системата реагира по такъв начин, че не позволява предпазителят да прекъсва мрежата при кратковременни претоварвания, ако това не е необходимо. Само, когато са достигнати или превишени недопустими стойности на околната температура, предпазителят прекъсва превключвателя чрез изключващия бутон на превключващия механизъм. Поради тези свои характеристики, „термичният“ изключвателен механизъм на ETI е подходящ за защита на предпазителите, използвани в комплектни разпределителни устройства от тип SF6 , изискващи допълнителни защитни характеристики срещу недопустими температурни стойности на определени части на разпределителната апаратура.

Пример за описание на тип изключващ бутон, номинално напрежение 7,2 kV:
• T. v. VVC 7,2kV xxxA поддържащ предпазител със стопяема вложка със сила на изключващия механизъм 50N
(обозначение C), xxx номинален ток
• T. v. VVT-D 7,2kV xxxA поддържащ предпазител със стопяема вложка с термозащита (VVT) и сила на
изключващия механизъм 80N (обозначение D), xxx номинален ток
• T. v. VVT-E 7,2kV xxxA поддържащ предпазител със стопяема вложка с термозащита (VVT) и сила на
изключващия механизъм 120N (обозначение E), xxx номинален ток