Описание

Измервателните шунтове тип B2, B3, B4, B5, B6 са проектирани да разширят границите на измерване на постоянен ток на измервателни уреди с класове на точност 1; 1.5; 2.5.

Изтегли каталог Шунтове