Описание

Приложение на EVESYS в жилищни инсталации:
– превключване на малки товари (осветление, контакти, звънци…: прекъсвачи
– превключване на по-големи товари, чрез контактори, релета, импулсни релета: прекъсвачи, бутони
– употреба в контролни системи (ръчно управляеми, с изключване, автоматични): главен
превключвател
– идикация на състoянието на инсталациите (наличие на напрежение, изгаряне на предпазител): сигнална индикация, прекъсвач с контролна сигнализация, бутон с контролна сигнализация
-превключване на измервателни вериги (напр. измерване на напрежение, честота…): превключвател
2. В индустрията (особенно при пултове за управление):
– ръчно управление и сигнализация на процесите
– включване/изключване на спомагателни и измервателни вериги (осветление, контакти, …)

Изтегли каталог