Описание

Изтегли каталог

Товарови прекъсвачи SV – номинален ток 16А до 125А. Товаровия прекъсвач се използва като основен прекъсвач в разпределителни табла в жилищни сгради или като прекъсвач за отделни електрически вериги. Той може напълно да замести ексцентриковият прекъсвач. Предоставя се възможност за заключване (пломбиране) както във включена, така и в изключена позиция.

Приложение:
Товаровия прекъсвач се използва като основен прекъсвач в разпределителни табла в жилищни сгради или като прекъсвач за отделни  електрически вериги. Той може напълно да замести ексцентриковият прекъсвач. Предоставя се възможност за заключване (пломбиране) както във включена, така и в изключена позиция. Предимства товаровия прекъсвач има по-здрава и опростена конструкция, определящо по-надеждната му работа.
Прекъсвачи с I≥63A разполагат с индикация за състоянието на контактите. Предлага се възможност за означение на веригата с допълнителен етикет.