Описание

Изтегли каталог

Предпазители със стопяема вложка D0

Стопяемите предпазители D0 осигуряват възможно най-надеждната защита на електрическите инсталации, контролни и сигнални вериги от пренапрежение и къси съединения.

Системата D0 обхваща пълната гама стопяеми предпазители в 3 размера D01, D02 и D03, стандартни керамични и пластмасови основи, разединители и всички необходими аксесоари. Предназначена е за номинално напрежение 400 V a.c., респективно 250 V d.c. с номинална изключвателна способност съответно AC 50kA и DC 8kA при.

Системата D0 e предназначена за употреба в жилищни сгради, административни и други подобни сгради.

При употреба в инсталации за нуждите на промишлеността, е необходимо да се вземат под внимание изискванията на стандарт IEC 60664-1 относно защитата на оборудване при системи ниско напрежение.

Всички стопяеми предпазители имат индикатори за състоянието на стопяемата вложка, който е видим през капачката след монтаж.

Предпазителите, основите за предпазители, капачките и разединителите са изпитани и сертифицирани в съответствие със стандарти IEC 60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, EN 60947-1 и EN 60947-3.