Описание

NVStrip тип – разединители за размери 00, 1, 2, 3 са 3-полюсни основи за NV стопяеми патрони, предназначени за шинен монтаж.

Изтегли каталог