Описание

Изтегли каталог

Прекъсвач предпазители VLD01

Прекъсвач предпазителят е защитно устройство със заменяем държач за стопяемия предпазител. VLD01 е изпитан и сертифициран в съответствие със стандарт DIN VDE 0638.

Системата осигурява следните предимства по отношение на защитата с предпазител D0:
– Възможност за замяна на стопяемия предпазител с изваждаем държач, без опастност от пряк  допир с частите под напрежение
– Възможност за включване на устройството без необходимост от затягане с винт, контактният  натиск се осъществява автоматично посредством пружина
– Пълна защита от допир с частите под напрежение, осигурена от VBG 4
– В позиция 1 и 0, индикаторът за състоянието на предпазителя се вижда през прозрачно прозорче

Принципи на функциониране на VLDO1 – Заменяемият държач за предпазители D01 (2A до 6A, 10A, 16A) изпълнява и функцията на  превключващ лост, за включване и изключване на VLD01. Той може да бъде заменен с допълнителен инструмент и се използва за монтаж на носеща шина в съответствие със стандарт DIN EN 60715, като по този начин стоперът остава под него.

Прекъсвач предпазител STVD02

Прекъсвач предпазителят е устройство, което обединява функциите на товаровия прекъсвач и на стопяемия предпазител D0. Прекъсвач предпазителят STVD02 е изпитан и сертифициран в съответствие със стандартите DIN VDE 0638, EN 60947-1 и EN 60947-3.

Системата осигурява следните предимства по отношение на защитата в сравнение с предпазител D0:

– Замяна на стопяемия предпазител без опастност от директен допир с частите под напрежение
– Монтаж на DIN-релса в съответствие с DIN EN 60715
– Пълна защита от допир с частите под напрежение в съответствие с VBG 4
– Може да бъде използван като основен прекъсвач и тарифен предпазител, съчетани в едно устройство
– Възможност за пломбирене във включена или изключена позиция с или без стопяем предпазител