Описание

Предпазителите със специално предназначение са предназначени за защита на специални приложения, където има специфични технически изисквания или по-високи, отколкото при стандартните предпазители.

Приложения:
– Мултицет предпазители
– Измервателни предпазители
– Предпазители NH 80V за защита на телекомуникационни системи
– Предпазители  постоянно напрежение
– NH аМ 1000V А.С.
– NH gB 1000V А.С.
– NH gG 1200V А.С.
– Предпазители, осигуряващи безопасни условия на труд  SWF
– Предпазители за защита на батерии за мотокари TRB
– Surge suppression предпазители SRF
–  Предпазители за защита на  батерии и UPS системи

Изтегли каталог